Organisatie

Taxatiebureau Value & Views® is geheel onafhankelijk als erkend expertisebureau.

Dit vertaalt zich vooral bij taxaties met betrekking tot nalatenschappen naar aanleiding van overlijden, maar ook bij verdeling van bijvoorbeeld de inboedel/inventaris bij scheidingen.

We treden veelal op als bevoegd arbiter (ook als door rechtbank benoemd deskundige) en hanteren hierbij als uitgangspunt de “marktconforme” waarden. Dat wil zeggen de waarden in het vrije economische verkeer. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het vaststellen (al dan niet met terugwerkende kracht) van executiewaarden, waarden bij gedwongen verkoop, waarden tbv successie afdracht, waarden bij beneficiaire aanvaarding, waarden bij contra-expertises, et cetera.

Meer over ons, klik HIER

Werkwijze

Onze deontologie:

Taxatiebureau Value & Views® houdt zich niet bezig met bemiddelingen in te taxeren/getaxeerd roerend goed, waardoor onafhankelijkheid en objectiviteit van het afgegeven rapport gewaarborgd zijn.

Onze onafhankelijkheid is van essentieel belang en conform art. 960 BW 7.

Bij contra-expertises werken we met inachtneming Richtlijnen NIVRE en onafhankelijk.

Onze rapporten worden erkend als leidraad bij bepaling van hoogte successie, te verzekeren waarde, contra-expertise, oprichting BV, et cetera.

Over Value&Views®

Vanaf 1987 worden onze taxatierapporten gewaardeerd en geaccepteerd door zowel particulieren als ook erkend door notarissen, verzekeraars, banken, rechtbanken, de Belastingdienst, Ministeries e.v.a.

Het onafhankelijk waarderen/taxeren van roerende goederen & machinerieën door bevoegd taxateurs is de dienstverlening welke door Value & Views zeer vakkundig (o.a. conform art.960 BW 7) en daar waar nodig met geheimhouding wordt verricht.

Calculatie geschiedt op basis van vrijblijvende offerte: obv uurtarief en eventueel kilometervergoeding, geen promillages achteraf!

Hoofd taxaties en eindverantwoordelijke:
Willie Joldersma (01-10-1962), bevoegd taxateur sedert 1988, als zodanig ingeschreven in het Handelsregister van de KvK (08134529) waar ook de Algemene Voorwaarden vastliggen, ter inzage op te vragen.

Met ingang van 01-08-2022 voert Value & Views de taxatie aanvragen online uit.
Eventuele fysieke afspraken uitsluitend op aanvraag.